Aile ve Çevrenin Çocuk Gelişimine Etkileri

Çocuk, tam olarak bir taklit evrenidir. Çevresinden, ailesinden ne görüyorsa onu uygulamak için büyük bir çaba sarf eder. Kişiliğinin oluşması ve tamamen oturması için de çevre ve aile kıstasları asla görmezden gelinemez. Çocuğun gelişimi konusunda çevre mi aile mi daha tesirli olmaktadır sorusu asla tek bir cevapla açıklanamaz. Birçok farklı cevapla açıklanabilir.

Çevrenin Çocuk Gelişimine Etkisi

Çocuğun kişiliğinin sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için ilk olarak ailesine gereksinim duyduğunu bilmemiz gerekir. Sonrasında ise okul macerası ailenin başlangıcını yapmış olduğu bu kişilik gelişiminin devamı biçiminde yer alacaktır. Herhangi bir çocuğun çevresinden etkilenmesi bazı zamanlar olumlu, bazı zamanlarsa tamamen olumsuz neticelere gark olunmasına neden olabilir.

Bunun en temel nedeni ise çevrenin her zaman iyi bir örnek sunmaması ile yakından alakalıdır. Çocuğun gelişimi konusunda çevre faktörünün tesiri durmaksızın değişiklik göstermektedir. Geçmişe ve günümüze baktığımız zaman çevresel nedenler içerisinde bile farklılıklar yer almaktadır. Çevresel nedenler, yaşadığınız bölgenin kültürel yapısına göre bile farklılıklar gösterebilmektedir.

Birden çok milletin bir arada yaşadığı bir çevrede çocuğun kişilik gelişimi çok daha farklı bir seyir alacaktır. Çocuğun genel gelişiminde çevrenin ehemmiyeti, faydalı olduğu takdirde incelenebilir. Fakat çevrenin yararsız olduğu kanaatine vardığınız zaman hiçbir önemi kalmadığını da fark etmiş olursunuz. Çocuğun genel gelişiminde çevre önemli bir etkendir fakat düşüncesi genel olarak azdır. Bu gelişim için aile terbiyesi ve elbette eğitimi çok daha değerlidir.

Aile Kavramı Çocuk Gelişimine Nasıl Etki Eder?

Çocuğun gelişimi konusunda yapılmış ve yapılmakta olan araştırmalar doğrudan ailenin etkili olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bazı kişiler bu konuda çevrenin daha etkili olduğunu savunuyor olsa da çoğunluk aileden yana olmaktadır. En çok da ufak yaşlarda olan çocukların aile eğitimi alması son derece önem arz eder. Fakat çocuklar elbette ailelerinin yanı sıra çevresel nedenlerden de etkilenebilmektedir.

Çocuğun öteki yandan yalnızca ailesiyle zaman geçirmeyeceği de büyük bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk, dışarıdaki dünya ile de muhakkak temasa geçecektir. Bu nedenle anne babalar, çocuklarını dış dünyadan temelli soyutlamamalıdır. Ailenin kontrolü ile çocuğun dışarıyla da her daim teması sağlanmalıdır. Bu çok önemlidir.

Çocuk gelişimi konusunda çevre faktörü engellenirse ters tepme ihtimali de artmış olur. Çocuk bu defa çevresini kötü bir şeymiş gibi algılamaya başlar. Çocukları tamamen kontrollü olarak dışarıda bırakabilmek önemlidir. Baba ve anne dışarıda çocuklarını serbest bırakıp bir süre boyunca uzaktan izlemeli ve gözlemlemelidir. Çevre ile temel bir bağ kurmalarına müsaade etmelidir.

Bunun sonucunda çevreden de geri dönüşler alınabilir. Neticeye geldiğimiz zaman ise şunu söyleyebiliriz: Ailenin yeri her daim apayrı olacaktır. Ama ebeveynin kontrollü davranması hususunda da birtakım adımlar atılabilir. Ebeveynler, çocuklarını ne fazla sıkmalı ne de tamamen serbest bırakmalıdır. Her şey kararında olursa çocuğun gelişimi de çok kolay bir şekilde ilerlemeye başlar.Henüz yorum yok!

Yorum Yapın

E-posta adresiniz görünmeyecek.