KULLANIM, MARKA VE PATENT HAKLARINA İLİŞKİN ŞART, KOŞUL VE UYARILAR

 

Fondoten.com ailesi olarak internet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Atatürk Mahallesi, 322. Sokak, No:7/5 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Fondoten.com tarafından işletilen işbu internet sitesini kullanmadan önce Kullanım, Marka ve Patent Haklarına İlişkin Şart, Koşul ve Uyarılar başlıklı metni okumanızı tavsiye eder, metin okunmasa dahi siz değerli üye, kullanıcı ve ziyaretçilerimiz açısından bağlayıcı olduğunu ihtar etmek isteriz. İşbu Kullanım, Marka ve Patent Haklarına İlişkin Şart, Koşul ve Uyarılar ziyaretçi, kullanıcı ve üye ayırımı yapılmaksızın Fondoten.com sitesinin her türlü kullanımında geçerlidir. Bu nedenle belirli aralıklarla Kullanım, Marka ve Patent Haklarına İlişkin Şart, Koşul ve Uyarılar başlıklı metnimizi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Fondoten.com olarak işbu metni gerektiği her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktayız.

Mevcut veya güncellenecek olan Kullanım, Marka ve Patent Haklarına İlişkin Şart, Koşul ve Uyarılarımızı kabul etmek istemezseniz, internet sitesini kullanmayabilirsiniz. Fondoten.com olarak faaliyetlerimizi düzenlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bu şart ve koşulları oluşturmak mecburiyeti taşımaktayız. Fondoten.com olarak zaman zaman yurtiçi ve yurtdışında çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve kampanyalar düzenleyebilir ve bunlara dair kullanım şart ve koşullarımızı özel olarak belirleyebiliriz.

 

İnternet Sitesine Erişim

Fondoten.com ve mobil uygulamaları T.C. Kanunlarına göre reşit sayılan kimselerin kullanımına yönelik tasarlanmış ve yayınlanmıştır. Fondoten.com hizmetlerini kullanmak amacıyla hesap oluşturabilmeniz veya ziyaretçi olarak siteyi kullanabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız ve geçerli e-posta adresinizin olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya vasinizin izni yazılı olarak gerekmektedir.

İnternet sitesinde kullanıcı hesabı oluşturmak maksadıyla bazı bilgileriniz istenebilecektir. Sizden talep edilen bilgileri tarafımıza ulaştırmakla beraber işbu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu bilgilerin yanlış veya eksik olması halinde veya Kullanım, Marka ve Patent Haklarına İlişkin Şart, Koşul ve Uyarılarımıza uymadığınızın tespiti halinde Fondoten.com olarak kullanıcı hesabınızı tek taraflı ve gerektiği süre boyunca askıya alma hakkını saklı tutmaktayız.

Fondoten.com olarak her ne kadar internet sitesine erişiminizin en yüksek kalitede olması için gereği tarafımızca yapılsa da, her an ve her koşulda  erişim garantisi veremiyoruz. İnternet sitesine erişiminiz için tarafımızca gerçekleştirilecek gerekli bakım, güncelleme ve mücbir sebepler nedeniyle erişiminiz zaman zaman kesilebilecektir.

 

Gizlilik

Gizlilik uygulamalarımız hakkında detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

 

Kişisel Kullanıma Yönelik Hizmetler

Fondoten.com olarak vermekte olduğumuz hizmet bir bütün olarak kişisel kullanım içindir; devredilemez, satılamaz veya herhangi bir şekilde ortak kullanıma açılamaz. Bu durumların tespiti halinde söz konusu hesap gerektiği müddetçe askıya alınabilir.

 

Dayanak Oluşturmama

Fondoten.com olarak her ne kadar internet sitesindeki içeriklerin doğruluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri almış olsak dahi hiçbir içeriğin tamlığı, geçerliliği ve doğruluğu hakkında garanti verememekteyiz. Bu nedenden ötürü tüm sorumluluk üye, kullanıcı ve ziyaretçilerimize aittir.

 

Bağlantılar

İnternet sitemizden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin internet sitesinden internet sitemize ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen işbu siteler tarafımızca düzenlenmediği gibi kontrolümüz altında da değildir. Bilakis Fondoten.com olarak bağlantı verilen işbu sitelerin içeriğinden ve işbu siteler üzerinden verilen bağlantılardan sorumlu olmamakla beraber hiçbir şekilde garantörlük sağlamamaktayız. Bu bağlamda bağlantı verilen internet siteleri hakkında Fondoten.com olarak herhangi bir onay vermemekteyiz. Bağlantı verilmesi veya üçüncü kişilerin sitelerinde bulunan bağlantılar tarafımızca verilmiş bir onay anlamı taşımamaktadır. Bu nedenden ötürü uğranılan hiçbir zarar veya cezadan Fondoten.com sorumlu olmayacaktır.

 

Kullanıcı İçeriği

Bir kullanıcı olarak ürettiğiniz herhangi bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, görüntü, grafik, video, mesaj veya başkaca malzemeler kullanıcı içeriği olarak değerlendirilmektedir. Üretmiş olduğunuz kullanıcı içeriklerini iletmeniz, yüklemeniz, yayınlamanız, e-posta ile göndermeniz veya başka herhangi bir şekilde internet sitesine sağlamanız halinde işbu kullanıcı içeriğinden tamamen sorumlu olmaktasınız. Bu durum Fondoten.com internet sitesinde tarafınızca üretilen her türlü verinin sorumluluğunun Fondoten.com yerine veri üreticisi olan tarafınızda olacağı anlamını taşımaktadır.

Bu bağlamda;

Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan;

Herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkisi çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız;

Yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz;

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verdiğiniz veya;

Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden kullanıcı içeriğinin tarafınızca iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde internet sitesine sağlamayacağınızı veya başkalarının bunları sağlamasına destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi bu metin ile birlikte kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Ayrıca herhangi bir tarafı zarara uğratmak üzere; zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” dahil olmak üzere herhangi bir zararlı yazılım, virüs, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul etmektesiniz. 

İlaveten ihtar etmemiz gereken diğer sorumluluğunuz ise;

Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı;

Herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, gizlice takip etmemeyi veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi;

Herhangi bir kullanıcı içeriğinin menşeini saklamak için üst bilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi;

Kasten veya kasıtsız olarak tabi olunan herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmemeyi veya;

Diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamamayı veya depolamamayı da kabul etmektesiniz.

Bu sorumluluklarınız dahilinde üretmiş olduğunuz kullanıcı içerikleri, bu içeriklerin sebep olduğu zarar ve cezalar bakımından tüm sorumluluk veri üreticisi sıfatıyla tarafınıza ait olmakla beraber Fondoten.com olarak herhangi bir sorumluluk almamaktayız. Bu nedenle internet sitemizde yer alan ve üçüncü kişilerce oluşturulan içeriklerin kendi takdirinizce değerlendirilmesini tavsiye ederiz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet sitesindeki başta yazılar, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, isimler, logolar, markalar gibi her türlü içerik ve bununla sınırlı olmamak üzere diğer tüm materyaller; telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu kapsamda içerik; hem Fondoten.com’un sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Fondoten.com’a lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. Tüm bunlar ile sınırlı olmamak üzere internet sitesini oluşturan her bir unsur fikri mülkiyet konusu teşkil edebilmektedir. Bu ihtarat ile birlikte genel uyarılara ilaveten tüm ek fikri mülkiyet kısıtlama bildirimlerine uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Fikri mülkiyet kapsamında Fondoten.com’un önceden açık yazılı rızası olmaksızın Fondoten.com markalarını veya ticari unvanlarını kullanmayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

İlaveten internet sitesine herhangi bir izinsiz erişim veya izinsiz kullanım ya da üçüncü bir kişinin bu konudaki ihlallerinde bilgi sahibi olmanızı takiben Fondoten.com’u yazılı olarak bilgilendireceğinizi kabul etmektesiniz.

 

Lisans ve İndirme Hakları

Kullanım koşullarına uygun şekilde internet sitesi kullanımı ve işbu koşullar kapsamında yüklemiş olduğunuz içerikler haricinde herhangi bir hak ve lisans elde edememektesiniz. Bu koşullar kapsamındaki hak edişleriniz dışında internet sitesinin herhangi bir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, herhangi bir bölümde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da kötüye kullanamazsınız.

Fondoten.com ancak aşağıdaki maddelere uyulması koşulu ile indirmeye (download) izin vermektedir:

I. İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,

II. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,

III. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, içerik ya da içeriğin herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet sitesinin hiçbir bölümü başka bir internet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet sitesi ve içerdiği bilgiler ne şekilde olursa olsun bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, internet sitesinin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak adına veya internet sitesinin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak için bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

 

Taahhütte Bulunmama

Fondoten.com, internet sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; internet sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Fondoten.com, internet sitesinin bilgisayarınızla uyumlu çalışacağına veya internet sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da Truva atı içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Fondoten.com sorumlu tutulamaz. Fondoten.com ayrıca internet sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Şart ve Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İçerik de dâhil olmak üzere internet sitesini kullanımınızın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz. Kullanım Şart ve Koşullarımızdan ve içerikten rahatsız olmanız veyahut memnun olmamanız dahilinde internet sitesi kullanımınızı durdurabilirsiniz. Sorumluluğunuzun tamamen sizin tasarrufunuz altında olduğunu ihtar etmekteyiz.

 

Kanunlar ve Yönetmelikler

Fondoten.com, sebebi her ne olursa olsun internet sitesinin veya siteye erişimin yasaklı olduğu yerdeki kişilere yönelik değildir. İşbu yasaklara hukuken tabi olan kişilerin internet sitesine erişmemeleri gerekmektedir.

Fondoten.com olarak, internet sitesi veya sitede yer alan içeriğin her yerel kanun kapsamında kullanılabileceği ve işbu kullanıma yerel mevzuatlarca cevaz verildiği iddiasında bulunmamaktayız.

Fondoten.com’un kullanımı tamamen üye, ziyaretçi ya da kullanıcıların insiyatifindedir. Bu nedenle mevzuata uyulması konusunda sorumluluk tamamıyla kendilerine aittir.

 

Tazminat

Fondoten.com’a, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

I. İnternet sitesini kullanımınız,

II. Kullanım Şart ve Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi,

III. İnternet sitesinin sizin tarafınızca kullanılmasının;

a. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,

b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,

IV. İnternet sitesinden herhangi bir unsuru silmeniz, internet sitesine herhangi bir unsur eklemeniz, internet sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da internet sitesini izinsiz kullanımınız,

V. İşbu Kullanım Şart ve Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz,

Üçüncü şahıslar tarafından Fondoten.com’a, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Fondoten.com’u, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Şart ve Koşullarının bu bölümünde internet sitesinin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin internet sitesine sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak Fondoten.com’u, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, tedarikçilerini veya acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

 

Kullanım Şart ve Koşullarının Feshi

İşbu Kullanım Şart ve Koşulları haklı bir nedene dayanmaya gerek olmaksızın Fondoten.com tarafından her zaman feshedilebilir. Haklı bir nedene bağlı olarak veya olmayarak feshedilen Kullanım Şart ve Koşulları ile ilgili gerekli bilgi kayıt esnasında beyan etmiş olduğunuz e-posta adresine iletilecektir. Gerekli e-postanın iletiminden itibaren bir saat içinde ilgili e-postayı aldığınız varsayılacak ve bu nedenden ötürü fesih hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bütün bu husus konusunda uyarmamız gerekir ki e-posta adresiniz hususundaki değişiklikleri Fondoten.com’a bildirmeniz tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle bildirilmeyen e-posta adres değişikliklerinin Kullanım Şart ve Koşullarının feshinin hukuki sonuçlarını engellemeyeceğini tarafınıza ihtar ederiz.

İlaveten Kullanım Şart ve Koşullarının tarafınızdan da feshedilebileceğini ihtar ederiz. İlgili fesih ihbarnamenizi bilgi@fondoten.com e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir. Ancak belirtmemiz gerekir ki feshi takiben Fondoten.com’dan elde etmiş olduğunuz tüm içerik ve kopyalarının tarafınızca imha edilmesi gerekmektedir.

 

İnternet Sitesi Değişiklikleri

Fondoten.com olarak internet sitesinde, içeriklerde, tasarım ve yazılımda veya teknik özelliklerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğumuzu bildirmekteyiz. İşbu değişikliklerin neticeten internet sitesine erişiminizi kesintiye uğratması ve hatta erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de bu metin ile birlikte kabul etmektesiniz.

 

Bilginin Geri Bildirimi ve Aktarımı

Bu internet sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi Fondoten.com’un Gizlilik Politikası’na tabidir ve Fondoten.com’a aittir. Bu internet sitesine veya internet sitesinden hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir materyal aktarımı yasaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk suç konusu veriyi aktaran kişiye ait olacaktır.

İlaveten Fondoten.com’un kişisel veri niteliğinde olmayan demografik bilgileriniz ve site kullanımınıza ait bilgileri anonimleştirerek kullanabileceği veya açıklayabileceğini işbu metin ile birlikte kabul etmektesiniz.

 

Bölünebilirlik ve Feragat

Fondoten.com olarak işbu Kullanım Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili mahkemelerce iptal edilmesinin, yalnızca o hüküm ile sınırlı kalacağı ve diğer hükümlerin hukuki geçerliliğine etki etmeyeceğini ihtar ederiz. Ayrıca bu Kullanım Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

 

Tüm Sözleşme

İşbu metin siz üye, kullanıcı veya ziyaretçilerimiz ile aramızdaki sözleşmenin tümünü teşkil etmektedir. Bu metin esasen önceki sözlü veya yazılı sözleşmelerin yerini almaktadır. Bu maddedeki hiçbir unsur tarafların hileden kaynaklı sorumluluklarını sınırlamak veya engellemek amaçlı işletilmeyecektir.

 

Üçüncü Kişilerin Hakları

Bu Kullanım Şart ve Koşullarındaki hiçbir husus bu Kullanım Şart ve Koşullarının ya da Kullanım Şart ve Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (bu sözleşmede isim, sınıf, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Şart ve Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak internet sitesinin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

 

Marka ve Patent Hakları

Fondoten.com olarak tüm sektörel faaliyetlerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz,  aktivitelerimiz ve kampanyalarımız T.C. Kanunları vasıtasıyla marka ve patent hakları kapsamında korunmaktadır. İşbu koruma Türk Patent ve Marka Kurumu güvencesi ve ihtilaf durumlarında T.C. Mahkemelerince sağlanmaktadır.

Tarafımızca başvurusu yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca kabul edilerek güvence altına alınan 6 sınıf mevcuttur. İşbu sınıflar birçok farklı alanda koruma sağlamakla beraber her bir sınıftaki farklı koruma alanları sektörel faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimiz ile bağdaştırılarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda aşağıda belirtilecek olan marka ve patent sınıflarının içeriği ve dolayısıyla korumuş olduğu alanları bilmek, saptamak ve değerlendirmek üye, ziyaretçi ve kullanıcı sorumluluğundadır. Bu metnin tarafınıza arzından itibaren marka ve patent haklarımızın tarafınızca bilindiği ve bu haklara zarar getirdiğiniz takdirde T.C. Kanunlarınca sorumlu olduğunuz ve bu sorumluluğu bildiğiniz kabul edilecektir. Ayrıca belirtmek isteriz ki T.C. Kanunlarını bilmemek suçun işlenmesine ve yargılamaya engel olmadığı gibi tarafınızı korumak adına herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. Bu husus işbu uyarı metnimiz ile tarafınıza ihtar olunur.

Yukarıda ayrıntılı olarak izâh ettiğimiz ve tarafınıza ihtar olunan işbu sınıflar sırasıyla; 9, 16, 35, 38, 41 ve 42’dir.

İşbu korumaya ilişkin kapsam “fondöten” kelimesi çatısı altında olmakla beraber yalnızca Fondoten.com adresini değil bununla beraber bu adrese yönlendirme yapan Fondoten.net, Fondoten.org, Fondoten.com.tr, Fondoten.tv, Fondotentv.com, Fondoten.co, Fondöten.com ve Fondöten.com.tr adreslerini de içermektedir.

Fondoten.com olarak internet sitemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar, keyifli ziyaretler dileriz.