Yeni Doğan Bebeğin Gelişim Özellikleri

Dokuz aylık uzun bir beklemenin ardından küçücük tırnakları, ipek gibi saçları, uykulu gözleri, pespembe cildi ile başlı başına küçük bir mucize olan bebeğinize kavuştunuz.

Gelelim O Minicik Mucizelerin Gelişim Özelliklerine

Yeni doğan bebeğin davranışları çok sınırlıdır. Bu ilk davranışlar ilker olmalarına rağmen gelişimin temelini oluştururlar. Bebeklerin doğumdan itibaren baz refleksler üzerinde egzersiz yapabilme ve kendi hareketlerini düzenleme eğilimleri vardır. Onlar çevreye yanıt verme biçimlerine sahiptir. Bu yanıtların başında da çevreye uyum gelir. Bebeklik döneminden itibaren uyum çocuğun yaşamında keşfetme deneme yanılma deneyimlerde bulunma gibi etkin olaylar biçiminde görülür. 

Bebek doğduğu andan itibaren yüksek bir öğrenme potansiyeline sahip olmakla birlikte yapabildikleri öğrendiklerine oranla azdır. Doğumla birlikte o duymakta, görmekte, hissetmekte ve her an öğrenmektedir. Bu nedenle onun yanında olmaya ve çevresini algılamasına yardım etmeye özen gösterilmesi gerekmektedir.

Uygun ortamlarda büyüyen çocukların yeterli uyaranların olmadığı ortamlarda büyüyen çocuklardan daha iyi bir gelişme gösterdikleri bilinen bir gerçektir.

Bebekler Büyük Refleks Kapasitesine Sahip Olarak Doğarlar

Yenidoğan otomatik olarak uyaranlara bağlı tepkiler verir. Bazı ilkel refleksler bebeğin yaşaması için gerekli olan reflekslerdir. Mesela tabanlarına dokunulduğunda bebeğin otomatik olarak ayaklarını göğsüne doğru çektiği veya avuç içine dokunulduğunda yine otomatik olarak parmaklarını sıktığı görülür.

Bebeğinizin büyümesinde olumlu bir etki yaratabilmek için onunla saatlerce oynamanız gerekmez; banyo yaptırma, beslenme, yatmaya hazırlama gibi günlük rutinlerde oyun için size yeteri kadar olanak sunar. Her gün oynayacağınız oyunlar çocuğunuzun bilişsel gelişimini ve yaşamının temelini oluşturacak duyuşsal ve toplumsal becerileri üzerinde çok önemli bir etki yaratacaktır.

Kaynak

Yavuzer, Haluk (2013),Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, 30.BasımHenüz yorum yok!

Yorum Yapın

E-posta adresiniz görünmeyecek.